Transportbilen er lastet opp med Komatsu 901TX for å få flyttet til et nytt oppdrag.