Tøff detalj med merke av tømmerbil og logo bak på bakveggen.