Flytting av Komatus 911.5 i Åsmarka 19.10.14.
Følgebil er på plass.