Hogst av Bjørn Vegard og Lastbærersjåfør Kristian og Leif Tore på Sjusjøen i oktober 2015.