Komatsu 911.5 i Åsmarka, ferdig med hogst og klar for å transporteres til nytt oppdrag. 19.10.14