Innleid hjelp fra Elvelund Skogpleie, ved felling av trær manuelt.