Hallvar utfører en sjekk og reparasjon på Flishoggeren, 29.08.14.