Toppbrekk skogen i Åsmarka etter en snøfylt vinter.