ETABLERING OG HISTORIE

 

Etableringen av Lierhagen Transport AS er en viderføring av gamle Lunde Transport. Lierhagen Skogsdrift AS stiftet datterselskap i 2013 Lierhagen Transport AS og kjøpte opp Lunde skog med tre tømmerbiler og fire ansatte. I løpet av begynnelsen 2014 utvidet vi med en ansatt, og en ny lastebil kommer i november 2014. Ledige løyver i firmaet gjorde det enkelere i avgjørelsen om å kjøpe en transportbil, da dette ville bidra til at flytting og transportering av maskinene ble enklere, og internt i bedriften. Roar og Stig Roar tok førerkort på lastebil sommeren 2014 og kan med det være sjåfører på transportbilen når det trengs.  

Bedriften har medlemskap i NLF- Norges Lastebil Forbund.

Lierhagen Transport AS sine sjåfører: Anders Pettersbakken, Hans Einar Farås, Kai Roger Kristiansen og Espen Hansson.

EIERE OG ANSATTE

Lierhagen Transport AS er et datterselskap av Lierhagen Skogsdrft AS, der Stig Roar Lierhagen er Daglig Leder. Roar Lierhagen er Styreleder, mens Stig Roar Lierhagen, Ann Kristin Lierhagen og   Bjørn Vegard Lierhagen er styremedlemmer. Primærområdet for Lierhagen Transport AS er i Gjøvik-omeng og Toten-omeng, der det er seks dyktige og erfarne sjåfører kjører fast på tømmerbilene.

TJENESTER

Tømmertransport

Etter at tømmeret blir hogget ned og fremkjørt av lastebærer som legger tømmeret i tømmerlunder, kommer tømmerbilene og transporterer tømmer til tømmerterminalene og sagbrukene. Dette er et samarbeid mellom Lierhagen Transport AS og Transportfellesskapet Østlandet (TFØ).

 

Maskintransportbil

Transporterer maskiner fra et arbeidssted til et nytt. Denne investeringen har forenklet flytteoppdragene for oss ved at vi nå flytter maskinene fortere og på en bedre måte, enn med traktor og henger eller fra eksterne aktører. Ta kontakt hvis dere ønsker å få utført arbeid av oss.