Det skal støypes en såle utenfor portene på bygget og 15 m utover.