ALT INNEN SKOGDRIFT OG TØMMERTRANSPORT

Lierhagen Skogdrift AS ble etablert i 1985, og har i dag vokst seg til å bli en bedrift med allsidig og god erfaring innenfor tynning, sluttavirkning, Bio og graving. Våre oppdragsgivere er Mjøsen Skog, Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning og Mathiesen Atna AS.

Ansatte, innleid og Eiere fra Lierhagen Skogsdrift AS og Lierhagen Transport AS samlet. Fra venstre; Roar, Ann Kristin, Stig Roar, Kai Roger, Kai Åge, Hans Einar, Jimmy, Vegard, Kjell, Per, Leif Tore, Even, Ronnie, Kåre, Willy, Sigurd, Pål Anders, Tore, Bjørn Vegard og Hallvar.

I 2013 kjøpte Lierhagen Skogsdrift AS et transportfirma med tømmerbiler og ansatte, og etablerte med det Lierhagen Transport AS. Her utføres det alt av tømmertransport og flytting av maskiner med transportbil.

Desember 2012 sto verkstedet med vaskehall, spiserom og kontor ferdigstilt på Rudshøgda, der service og vasking av maskiner kan utføres. Selskapene har per i dag 19 ansatte tilsammen.

Les mer om de ulike firmaene under fanene "Lierhagen Skogsdrift" og "Lierhagen Transport".   

VI UTFØRER ARBEID AV FØLGENDE KARAKTER:

- Sluttavirkning                   - Bio-hogst

- Tynning                            - Flishogging

- Rydding av skog               - Graving/Markberedning               

- Massetransport                 - Tømmertransport

- Maskintransport                - Verkstedoppdrag

Kontakt oss og vi lover en godt utført jobb innen skogdrift og tømmerkjøring!